مقالات

ورود به بی کران ها

با پیشرفت صنعت هوا- فضا نسل جدیدی از موشکها ساخته شده که رویای رفتن انسان را به فضا را تسهیل کرده و آینده توریسم فضایی را روشن تر می کند .

۱۱ خرداد ماه ، حدود ساعت ۱۲ بامداد به وقت ایران اولین موشک شرکت اسیس ایکس اولین شرکت خصوصی ارایه تجهیزات فضایی با همکاری ناسا با پرتاب موشک فالکون ۹ و سفینه دراگون دو فضانورد را به فضا فرستاد بعد از طی ۱۹ ساعت به همکاران خود در ایستگاه فضایی بین المللی ملحق شوند.فیلم کامل رویداد را مشاهده کنید

فیلم کامل این رویداد را مشاهده کنید

برای مطالعه مطالب بیشتر کلیک کنید