• زمان تحویل برای شهرستان ها منوط به شهر مقصد از ۲تا ۷ روز کاری پس از ثبت سفارش می باشد. 

  • نکات مهم در هنگام تحویل سفارش

 مشتری موظف است هنگام تحویل گرفتن سفارش در حضور مامور پستی، و قبل از باز کردن بسته بندی و قبل از امضاء رسید تحویل کالا، مشخصات کالای سفارش داده شده را با کالای تحویلی مطابقت داده و از سلامت بسته بندی و سلامت ظاهری کالا مطمئن گردد و در صورتی که کالا از نظر بسته بندی و یا سلامت ظاهری دچار ایراد گردیده باشد، ضمن تحویل نگرفتن آن، بلافاصله موضوع را به پشتیبانی M&Y گالری اطلاع دهد.