مقالات

روش اندازه گیری سایز انگشتر

روش اول : ابتدا با یک خط کش، قطر داخلی انگشتر قبلی خودمان را اندازه می گیریم. عدد به دست آمده سایز انگشت را به شما نشان می دهد؛ مثلاً اگر قطر داخلی حلقه ۱.۷ سانتیمتر است پس سایز انگشت مورد نظر ۷ می باشد، به همین ترتیب اگر اندازه قطر داخلی انگشتر ۱.۹ سانتیمتر باشد سایز آن انگشت ۹ می شود. به همین راحتی می توانید سایز انگشتان خود را بدانید و انگشتر تهیه کنید.

 

روش دوم: می توانید بوسیله یک نخ دور انگشت خود را اندازه بگیرید و بر اساس جدول زیر سایز انگشت خود را پیدا کنید